ขับเคลื่อนโดย Blogger.

อ่านเร็วหนึ่งศาสตร์ที่นักวิชาการสาธารณสุขต้องฝึกปรือ

"เชื่อผมเถอะครับ..ยังไงคุณก็ต้องอ่าน
เพราะการอ่านเป็นรากฐานของความสำเร็จ
ผมแนะนำให้คุณไปฝึกอ่านให้เร็ว"

คำพูดที่พี่ชายผมแนะนำผมเมื่อหลายเดือนก่อน 
ผมได้ทำตามและได้ค้นหาวิธีการอ่านเร็ว
ขอเอามาแปะๆไว้ที่บล็อกนักวิชาการสาธารณสุขแห่งนี้ครับ 
เพราะ การอ่านเร็วมีประโยชน์มาก อยากให้ทุกคนได้อ่านครับ 

"เครื่องมืออีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้อย่ีางมีประสิทธิภาพก็ คือ “การอ่านเร็ว” (Speed Reading) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่ช่วยให้เรา รับมือกับข้อมูลจำนวนมากที่ต้องนำเข้าสู่สมองในระยะเวลาจำกัด
หลัก สำคัญของ “การอ่านเร็ว” ก็คือ ทำให้เราเพิ่มความเร็วในการอ่าน ในขณะที่ไม่ลดความเข้าใจหรือความจำ นั่นคือ ทำให้เราได้ข้อมูลเ่ท่าๆ กับการอ่านช้าแต่ใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่งทักษะพิเศษนี้จะสามารถปรับปรุงได้ก็ด้วยการฝึกฝนเท่านั้น
อันดับ แรกมาทำความเข้าใจกับการทำงานของสมองของเรากันก่อน สมองของคนเราแบ่งออกเป็น สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในด้านการวิเคราะห์ การคำนวณ ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นตอน การรับข้อมูลทีละน้อย และช้าๆ
ส่วนสมองซีกขวาของเรา ซึ่งทำงานในด้านของการควบคุมอารมณ์ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่ีไม่เป็นขั้นตอน การรับข้อมูลทีละมากๆ และเร็ว การวางแผน และการมองการณ์ไกล แต่สิ่งที่เหมือนกันของสมองทั้งสองซีกก็คือ การทำความเข้าใจและจดจำ (ดูภาพด้านล่าง)

คนเราส่วนใหญ่มักจะ ใชัสมองซีกซ้ายเป็นหลัก ในด้านของการอ่านแล้ว สมองซีกซ้ายก็จะช่วยให้เราจดจำข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอน ทีละช้าๆ และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในขณะที่ สมองซีกขวา จะช่วยให้เราสามารถรับข้อมูลมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว การที่เราจะใช้สมองซีกใดมาช่วยในการอ่าน ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอ่านของเราเองด้วย ว่าต้องการข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก หรือต้องการความเข้าใจในเบื้องต้น
ดัง นั้น “การอ่านเร็ว” จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเ้ข้าใจข้อมูลปริมาณมากๆ อย่างรวดเร็ว ในเบื้องต้น ซึ่งก็เป็นการฝึกการทำงานของสมองซึกขวานั่นเอง เทคนิคการอ่านเร็วนั้นมีสองวิธีใหญ่ๆ ได้แก่ การอ่านแบบสแกน (Skanning Reading) และการอ่านแบบคร่าวๆ (Skimming)
การอ่านแบบสแกน (Skanning Reading) เป็นการอ่านเร็วเพื่อหาคำตอบเฉพาะที่ต้องการ ซึ่งอาจจะต้องตั้งคำถามถึงสิ่งที่ต้องการหาไว้ก่อน แล้วอ่านโดยใช้การกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว ข้ามคำ ข้อความ ประโยค หรือหน้าที่ไม่ต้องการ มุ่งหาคำสำคัญหรือข้อความที่ต้องการเท่านั้น
ส่วน การอ่านแบบคร่าวๆ (Skimming) เป็นการอ่านเร็วเพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อหาหรือสรุปประเด็นทั้งหมด ในการ อ่านแบบคร่าวๆ นี้ จะใช้การกวาดสายตา มุ่งไปที่ประโยคหรือข้อความสำคัญ ไม่ใส่ใจรายละเอียดปลีกย่อย เราอาจใช้นิ้วหรือดินสอไล่ไปตามข้อความ ให้พยายามอ่านเป็นกลุ่มคำ แทนการอ่านทีละคำ อ่านข้ามบางคำที่ไม่จำเป็นได้
และ ให้หลีกเลี่ยงการอ่านย้ำคำ หรือกลับมาอ่านซ้ำข้อความ พยายามอ่านปราดเดียวไปจนจบแล้วค่อยตรวจสอบความเข้าใจ ถ้าต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมในการอ่านรอบต่อไป ก็ต้องปรับการอ่านให้ช้าลง เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา ซึ่งก็เป็นการสลับมาใ้ช้สมองซีกซ้ายนั่นเอง
ดัง นั้นหลักสำคัญของการอ่านเร็วก็คือ การมองภาพรวมของเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดยละเว้นการใส่ใจรายละเอียดมากจนเกินไป ลองพยายามฝึกอ่านเร็วโดยใช้การจับเวลาช่วย ค่อยๆ พัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการอ่านไปเรื่อยๆ ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ทีนี้หนังสือกองโตเบื้องหน้าก็จะไม่ใช้ภาระหนักอีกต่อไป"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio