ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ทบทวนโรคไข้เลือดออก

   - ไข้เลือดออกระบาดปลายฝนต้นหนาว  ระบาดปีเว้นสองปี

   - ยุงลายเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก  โรคชินคุนกุนย่า  และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้า

    - สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับยึงลายคือ วงจรชีวิต  แหล่งวางไข่  อาหาร และสิ่งที่ยุงลายกลัว
         วงจรชีวิตยุงลาย 

                      - ไข่ยุงลายมีอายุอยู่ได้ 8 เดือน ถึง 1 ปี  หากเจอน้ำ(ฝน) ก็สามาถฟักเป็นลูกน้ำได้
                      -  จากลูกน้ำกลายเป็นตัวโม่ง ใช้เวลา 7 วัน
                      - ยุงลายตัวผู้มีอายุ 7 วัน ยุงลายตัวเมียมีอายุ 45 วัน
                      - ยุงลายตัวเมียออกไข่ครั้งละ 100 ฟอง ทุก 3 วัน
   
          แหล่งวางไข่ 
                     
                       - ยุงลายวางไข่ภาชนะที่มีขอบ มีผนัง น้ำไม่ลึก น้ำนิ่ง 
              
          แหล่งอาหาร 

                       - ชอบอาศัยในบ้าน ดูดเลือดคนมากกว่าสัตว์ และชอบที่อับชื่น 

        สิ่งที่ยุงลายกลัว 

                        - แหล่งน้ำที่ไม่นิ่ง มีน้ำหยดติ่งๆ 
                        - สถานที่โล่งแจ้ง ลมพัดผ่าน  แสงแดดส่องถึง 
    

           จากข้อมูลเบื้องต้น เราจึงควรที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลาย  อย่าปล่อยให้มีน้ำขังนิ่ง และจัดบ้านให้โล่ง แดดส่องถึง 

                     
                    

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio