ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สิทธิที่จะไม่รับการรักษา


สวัสดีครับ ผมขอนำเสนอหนังที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการสาธารณสุข และผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุขควรดู คือเรื่อง You Don’t Know Jack ผมในฐานะคนแวดวงสาธารสุขก็อดนึกถึงเรื่อง "สิทธิที่จะไม่รับการรักษา"ครับ

กำกั บ การแสดงโดย แบรี เลวิ น สั น

ได้ อัล ปาชิโน รับบทนายแพทย์ แจ็ค เควอร์เคียน(Jack Kevorkian) หรือ Dr.Death นายแพทย์ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจำานวนหนึ่งฆ่าตัวตาย

อัล ปาชิโน ได้รับทั้งรางวัลเอ็มมีและลูกโลกทองคำา

จอห์น กูดแมน นักแสดงร่างอ้วนหน้าตาใจดีรบบท Neal Nicol เพื่อนของแจ็คที่คอยช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยผู้ป่วยฆ่าตัวตาย

เบรนดา แว็คคาโ อดี ต นางเอกร่ า งสวยซึ่ ง ตอนนี้ อ้ ว นและแก่ อ ย่ า งไม่ น่ า เชื่ อ รั บ บท Margo Janus น้องสาวของแจ็ค

ซูซาน ซาแรนดอน นักแสดงตุ๊กตาทองรับบท เจเน็ท กู๊ด นักรณรงค์เรื่องการตายอย่างสงบที่คอยเป็นหางเสือให้แจ็ค

แดนนี ฮูสตัน รับบท Geoffrey Fiegerทนายที่ช่วยแจ็คหลุดคดีฆาตกรรมได้เสมอมา

จาค็อบ หรือ แจ็ค เควอร์เคียน เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม1928ถึงแก่กรรมเม่อวันที่ 3 มิถุนายน 2011 คือปีนี้เอง

ตัวจริงของเขาดูดีบุคลิกดี ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ชื่อว่าเป็น"เทพมรณะ"

เขาเป็นพยาธิแพทย์ แต่งเพลงและเล่นดนตรีแจ๊ซ วาดภาพ

และประดิษฐ์เครื่องมือช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย นอกจากนี้เขายังเรียน

ภาษาเยอรมันและญี่ปุ่นด้วยตนเอง เขาจบแพทย์จากมหาวิทยาลัย

มิชิแกนเมื่อปี 1952 ในหนังจะแสดงให้เห็นภาพเขียนของเขาซึ่ง

น่ากลัวเหลือประมาณ

ระหว่างปี1990-1998 เขาช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายฆ่าตัวตายสำเร็จแต่ศาลไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเป็นผู้ป่วยเองที่ลงมือในขั้นตอนสุดท้าย แน่นอนว่าด้วยความสามารถเฉพาะตั ว ของทนายด้ ว ย

ในปี 2010 แจ็ ค ให้ สั ม ภษณ์ ว่า ที่ จ ริ ง เขช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย เพี ย งแค่หนึ่งในห้ของที่มขอควมช่วยเหลือเท่นั้น นอกจกนี้เขไม่เห็นด้วยว่ทำไมผู้ ป่ ว ยจึ ง จะมี สิ ท ธิ ที่ จ ะตยได้ ต่ อ เมื่ อ ต้ อ งถึ ง ระยะสุ ด ท้ายเท่านั้ น ทำไมต้ อ งเป็นระยะสุดท้าย ถ้ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมนและไร้หนทงช่วยเหลือเขก็ควรได้รับสิทธิที่จะต

1 ความคิดเห็น:

GUSTUSO กล่าวว่า...

หนังสนุกมากครับขอบอก

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio