ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Why-Why Analysis หมายถึง อะไร

ปัญหามีไว้ให้แก้..ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม..
แต่เวลาแก้...ต้องแก้อย่างสร้างสรรค์...
แล้วจะแก้อย่างไง..ให้สร้างสรรค์..

การแก้ปัญหาให้สร้างสรรค์ไม่ยากเลย...ง่ายมาก
ก่อนการทำอะไรก็ตาม..ควรวิเคราะห์ก่อนเสมอ
แต่อย่างิเคราะห์นานไป...เดียวจะไม่ได้ทำ

ดังนั้นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์...ต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงประเด็นก่อน
แล้วทำยังไงจะวิเคราะห์ให้ตรงประเด็นละครับ...
ท่านผู้อำนวยการของผม..ท่านย้ำเสมอว่าจะทำอะไรต้องแม่นนิยาม..ไม่งั้นอายเขาแย่

ผมเป็นผู้น้อยย่อมน้อมรับคำสั่งสอนของท่าผู้อำนวยการครับ
ดังนั้นเรามาดูนิยามของคำว่า "การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงประเด็น"พร้อมๆกันเลยครับ

การ หมายถึง..หน้าที่..งาน..ธุระ
วิเคราะห์...หมายถึง..สังเกตุ...ใคร่ครวญ..ยืดออก..แผ่ออก
ปัญหา...หมายถึง...ข้อสงสัย...ข้อขัดข้อง..ข้อคาใจ
ตรง..หมายถึง...เที่ยง..ไม่เอียง...ไม่คด..ไม่โกง
ประเด็น..หมายถึง..ข้อความสำคัญที่หยิบ..ที่ยกมาพิจารณา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา...โรงพยาบาลผมมีการตรวจเยี่ยมจากพรพ.
อาจารย์ได้เสนอให้มีการใช้หลัก..Why-Why Analysis...ในการวิเคราะห์ปัญหา
Why-Why Analysis ..คืออะไร

"Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่
เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่
เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาหรือนั่งเทียน"

"ตัวอย่าง...เมื่อเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราจะ
มาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้มันเกิดโดยการ
ตั้งคาถามว่า “ทาไม” โดยตั้งคาถามไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ปัจจัย
ที่เป็นต้นตอของปัญหาในช่องสุดท้าย
ปัจจัยที่อยู่หลังสุด จะต้องเป็นปัจจัยที่สามารถพลิกกลับ
กลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (เป็นมาตรการป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้าอีก)"

ก่อนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis  ต้องสะสางปัญหาให้ชัดเจน..คร่ากุมข้อเท็จจริงให้มั่น..นะครับซิบอกให้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio